Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden van Veen-Memorials zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08047671