Disclaimer

Veen-Memorials is een handelsnaam, statutair gevestigd te Twello en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer 08047671

De informatie op deze website hebben wij met accuratesse samengesteld. Echter kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. Veen-Memorials aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortkomen uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op deze website.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website behoren uitsluitend Veen-Memorials toe. Veen-Memorials behoudt zich deze intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. U mag deze website en de gegevens op deze website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken.

De website bevat links naar websites die door partners van Veen-Memorials worden geëxploiteerd. Veen-Memorials heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Veen-Memorials aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voorkomen uit onvolledige en/of foutieve informatie, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden die op deze websites van derden vermeldt staan.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming door Veen-Memorials bedrijfsmatig worden ingezet of aan derden worden verstrekt.